28 Nov

De spelers mogen pas naar het verzamelpunt komen wanneer er een afgevaardigde aanwezig is die hen opwacht. Het is niet de bedoeling dat zij samengroepen wanneer er nog niemand staat die toezicht kan doen.

Staat er nog geen afgevaardigde dan wachten spelers in de auto tot er iemand is.

}